2014-Moreno's-Fashion-Salima-elboussouni-caftan-skalli
2014-caftan-mazagan-Salima-elboussouni-caftan-skalli
2014-Chaabana-Salima-elboussouni-caftan-skalli
2014-Lisbon-Black-Fashion-Week-Salima-elboussouni-caftan-skalli